Upprustning på Heimdallgatan

Kvarteret Odalmannen på Heimdallgatan ska genomgå en stor förvandling. 
Stambyte, ny utemiljö och renovering av garage är några av punkterna på att göra-listan.
Till sommaren 2020 är allt klart, men tills dess kan det i perioder vara lite stökigt i kvarteret.

Vad händer?

Just nu pågår arbete på taken där nya fläktrum ska byggas och lyftas på plats.
Med start i början av nästa år kommer det största arbetet med stambyte och renovering av kök och badrum påbörjas. Då kommer totalt 58 lägenheter få nya kök och badrum, ett trapphus i taget. Under tiden som renoveringen sker kommer våra hyresgäster bo i tillfälliga lägenheter hos oss.

Även utemiljön ska få sig ett ansiktslyft. Vi sökte medel från Boverket och tilldelades glädjande nog ett stöd på 3,2 miljoner.

- Utemiljön ska uppdateras och kompletteras. Bättre belysning efterfrågades från hyresgästerna och detta kommer förbättras. Vi ser också över lekplatserna och skapar en mer naturlig mötesplats med bland annat odlingslådor, berättar Ängelholmshems projektledare Niklas Bergström.

Förutom stambytet och den nya utemiljön så kommer också garaget renoveras och ett nytt miljöhus byggas. 

Läs gärna Lokaltidningens artikel om projektet.