Uteplats

Om du hyr en lägenhet med uteplats är du skyldig att sköta om den så att den ger ett vårdat intryck. Uteplatserna är en del av upplevelsen av hela utemiljön i ditt område. Detta bör du tänka på:

Staket
Ett tryckimpregnerat staket ska oljas in varje år. Målade staket ska målas om vart femte år, innan målning ska staketet tvättas. Fråga din kvartersvärd om vilken färg som ska användas.

För att bygga staket kan man i vissa fall behöva söka bygglov.


Gräs
Gräset ska klippas med jämna mellanrum och löv ska krattas bort.


Sten och betongplattor
Sten och betongplattor ska sopas och rensas från ogräs mellan plattorna. Använd alltid miljövänliga metoder.


Häckar och buskar

Häcken runt din uteplats får inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på gården. För att säkerställa det så klipper Ängelholmshem höjden och utsidan på häcken. Du ansvarar för att får klippa insidan.
Ett område som avviker från ovanstående är Kulltorp där det råder självförvaltning, dvs. du som hyresgäst ansvarar för skötsel.


Nya staket, spaljéer och tillbyggnader

Om du vill sätta upp någon form av fast utrustning så måste du först söka tillstånd hos din kvartersvärd. Du får bekosta materialet och montering samt ansvarar för skötseln. 


Parabol, markis eller vindskydd

Vill du montera en parabol, markis eller vindskydd så måste du först söka tillstånd hos din kvartersvärd.


Barnpool, studsmatta eller spa

Privata lekredskap som studsmatta och barnpool får du gärna ha inne på uteplatsen. Poolkanten får max vara 30 cm hög och poolen måste stå på mark som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter. Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka.

Vill du ha en pool som är högre än 30 cm eller installera ett ute-spa ska du söka tillstånd hos din kvartersvärd. 


Träd

Ta inte bort eller beskär träd som växer på eller i närheten av din uteplats utan att först ta kontakt med din kvartersvärd.

Frågor
Ta kontakt med din kvartersvärd vid frågor.

Kontaktuppgifter till din kvartersvärd