Frukost i morgonsolen, en liten täppa att odla på eller en yta att vara på tillsammans med vännerna. Uteplatsen är en värdefull del av ditt boende.
Många av våra hyresgäster lägger ner ett stort arbete på sina uteplatser, vilket är till glädje inte bara för dem själva utan även grannarna.

Att uteplatserna ger ett välvårdat intryck är en viktig del av upplevelsen av hela utemiljön. Tänk på att det är det första ”vardagsrummet” du kommer till.
För att alla ska trivas har vi ett antal enkla riktlinjer för dig som bor i markplan.

Så sköter du din egna uteplats, trädgård eller täppa när du bor hos Ängelholmshem

 • Som hyresgäst har du, i enlighet med hyreskontraktet skyldighet att sköta din uteplats, trädgård eller täppa på ett varsamt sätt så att det inte upplevs som misskötsel. Uteplatsen eller trädgården ska ge ett välvårdat och prydligt intryck året om.
 • Tryckimpregnerat staket ska oljas in varje år.
 • Odla gärna grönsaker, perenner och sommarblommor. Tänk bara på att odlingsbäddar ska göras enhetliga och se vårdade ut. Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Lämna ca 30 cm med väldränerat material mot väggen eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke.
 • Du får gärna, på egen bekostnad, plantera mindre prydnadsträd och buskar, dvs inga växter som växer sig höga med tiden. Inga växter,buskar eller träd är tillåtna mot husfasaderna.
 • Om det finns en häck runt din uteplats eller trädgård får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på gården. För att säkerställa det så klipper Ängelholmshem höjden och utsidan på häcken. Du ansvarar för att får klippa insidan. Undantaget är Kulltorp där du som hyresgäst ansvarar för att klippa häck.
 • Inget trädgårdsavfall får läggas i miljöhusen. Några bostadsområden är försedda med trädgårdsfållor eller container för trädgårdsavfall. I övrigt ansvarar du som hyresgäst för att transportera avfallet till NSR.
 • Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både din hälsa och miljön negativt. Vi rekommenderar också handgräsklippare. De är både tystare och utan utsläpp. Vill du använda motorgräsklippare så är eldrift att föredra. På vissa av våra områden finns gräsklippare att låna, till exempel på Kulltorp.
 • Uteplatsen eller trädgården får inte användas som förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta på grund av att det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem på fasaden samt att det även stör den allmänna trivseln.
 • Partytält eller liknande får endast sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom en vecka efter användandet.
 • Stora badpooler är inte tillåtna. Poolkanten får inte vara högre än 30 cm och får endast stå på den mark som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter.
 • Kol-, engångs- och gasolgrill får endast användas i markplan. Placera grillen minst 3 m ut från väggen och så att röken inte besvärar grannen eller orsakar brandfara.
 • Studsmatta får endast placeras på din egen täppa och med nät omkring.
 • Att umgås med vänner är trevligt men tänk på din omgivning och dina grannar så att du inte stör.
 • Hyresgästen står själv för trädgårdsredskap, samt material som matjord, täckbark, gräsfrön, olja m.m.
 • Vid misskötsel kommer Ängelholmshem att anlita en entreprenör som åtgärdar uteplatsen. Kostnaden får du som hyresgäst stå för.
 • När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort förändringar, kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in.
 • Om du behöver tips och råd i frågor som rör din uteplats eller trädgård så kontakta din kvartersvärd.

Informationsblad

Så sköter du din uteplats (pdf)