Uteplats


Om du hyr en lägenhet med uteplats är du skyldig att sköta om den så att den ger ett vårdat intryck. Uteplatserna är en del av upplevelsen av hela utemiljön i ditt område. Detta bör du tänka på:

Staket
Ett tryckimpregnerat staket ska oljas in varje år. Målade staket ska målas om vart femte år, innan målning ska staketet tvättas. Fråga din kvartersvärd om vilken färg som ska använda.

För att bygga staket kan man i vissa fall behöva söka bygglov. För att inte söka bygglov ska dessa krav uppfyllas:

  • Minst 50% genomsikt rakt framifrån (glas och plexiglas anses vara ”öppet”). Detta betyder att mellanrummet mellan brädorna måste vara minst lika brett som brädan.
  • Höjden på staketet får inte överstiga maxhöjden 1,10 m från lägsta markpunkt.
  • I sikthörnor skall enligt trafiksäkerhetsskäl höjden anpassas till 80 cm.

Källa: Ängelholms kommun

 

Gräs
Klipps med jämna mellanrum och kratta bort löv eller pinnar om det behövs.

Sten och betongplattor
Sopas och rensas från ogräs mellan plattorna. Använd alltid miljövänliga metoder.

Häckar och buskar
Om du har friväxande buskar så kan du med några års mellanrum beskära dessa till 10 cm för att få dem täta och gröna ända från marken. För att de ska må bra är det viktigt att rensa bort ogräs.
Häcken runt din uteplats får inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på gården. För att säkerställa det så klipper Ängelholmshem höjden och utsidan på häcken. Du själv får klippa insidan.
Ett område som avviker detta från ovanstående är Kulltorp där det råder självförvaltning, dvs. du som hyresgäst ansvarar för skötsel.

Material till uteplatsen
Du får själv bekosta materialet till din uteplats. Ta kontakt med din kvartersvärd om du vill förändra något.

Nya staket, spaljéer och tillbyggnader
Om du vill sätta upp någon form av fast utrustning så måste du först söka tillstånd hos din kvartersvärd. Du får bekosta materialet och sätta upp det du får godkänt på själv. All skötsel är sedan ditt ansvar. Vid behov ska du olja, måla eller laga.

Parabol, markis eller vindskydd
Vill du montera en parabol, markis eller vindskydd så måste du först söka tillstånd hos din kvartersvärd.

Barnpool, studsmatta eller SPA
Privata lekredskap som studsmatta och barnpool får du gärna ha inne på uteplatsen. Poolkanten får max vara 30 cm hög och poolen måste stå på mark som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter. Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka. Tänk på säkerheten. Vill du ha en pool som är högre än 30 cm eller installera ett ute-SPA ska du söka tillstånd hos din kvartersvärd, det är viktigt att jordfelsbrytare och eluttag är installerat av Ängelholmshem. Undersök hur din försäkring täcker eventuella skador om oturen skulle vara framme.

Träd
Ta inte bort eller beskär träd som växer på eller i närheten av din uteplats utan att först ta kontakt med din kvartersvärd.


Frågor
Ta kontakt med din kvartersvärd vid frågor.

Kontaktuppgifter till din kvartersvärd

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem