Upphandling

Röd tegelbyggnad som uppförs med lyftkran i bakgrunden

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bolag och våra inköp styrs av lagen om offentlig upphandling. Bli leverantör till oss genom att lämna anbud i någon av våra pågående upphandlingar.