Upphandling

Röd tegelbyggnad som uppförs med lyftkran i bakgrunden

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bolag och våra inköp styrs av lagen om offentlig upphandling. Bli leverantör till oss genom att lämna anbud i någon av våra pågående upphandlingar. 

Vid frågor kontakta

Ulrika Håkansson
Strategisk inköpare
ulrika.hakansson@angelholmshem.se