Hyra

Hyran betalas i förskott till bankgiro 590-3950. Du får din hyresavi i mitten av varje månad och betalningsdag är alltid den sista vardagen före den månad hyran avser. Du kan alltid se dina hyresavier som inloggad på Mina sidor. Där hittar du till exempel aktuellt hyresbelopp, OCR-nummer och bankgironummer.

 

Enklare för dig och snällare för miljön

AUTOGIRO 
Beloppet dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Därmed är det ingen risk att glömma betala eller skriva fel OCR-nummer. Tänk på att beloppet måste finnas på ditt konto dagen innan förfallodagen. Du kan få medgivandeblanketten hemskickad om du kontaktar vårt Kundcenter. När du anslutit dig till autogiro får du inte längre några pappersavier i brevlådan varje månad. Du hittar istället dina avier på Mina sidor på vår hemsida.

E-FAKTURA
Hyresavin skickas elektroniskt till din internetbank och alla uppgifter såsom OCR-nummer, förfallodatum och belopp är redan ifyllda på e-fakturan. Du behöver bara kontrollerat att uppgifterna och godkänna för betalning. Vi använder ofta hyresavin för att informera om olika saker och du hittar samma information på din e-faktura. Anmälan till e-faktura gör du hos din internetbank. Sök på Ängelholmshem som leverantör.

E-POSTFAKTURA
Fakturan mejlas till dig som pdf och du hanterar betalningen precis som en pappersavi. Den stora bonusen är att vi sparar på papper, tryck och transport. Anmäl dig till e-postfaktura genom att höra av dig till vårt Kundcenter.

 
Sen betalning

Betalar du inte din hyra i tid kommer vår samarbetspartner Colligent att skicka ett inkassokrav till dig på den lagstadgade inkassoavgiften. Om hyran uteblir efter inkassokravet lämnas en ansökan om betalningsföreläggande och begäran om avhysning till Kronofogdemyndigheten. Återkommande sena betalningar kan leda till att ditt hyreskontrakt sägs upp. Kom ihåg att flera för sent inbetalda hyror kan vara skäl nog för uppsägning av ditt kontrakt även om skulden är betald. 

Observera att ingen påminnelse skickas ut vid obetalda fakturor.