Hyra

För att underlätta för dig i samband med betalningar avseende hyran erbjuder vi dig flera olika inbetalningssätt

E-faktura

E-faktura är ett enkelt och smidigt betalsätt. Hyresavin skickas elektroniskt till din internetbank och alla uppgifter såsom OCR-nummer, förfallodatum och belopp är redan ifyllda på e-fakturan. Du behöver bara kontrollerat att uppgifterna stämmer sen kan du godkänna betalningen. Vi använder ofta hyresavin för att informera om olika saker och du hittar samma information på din e-faktura som på pappersavin. Din hyresavi sparas digitalt i din Internetbank.

Anmälan till e-faktura gör du hos din internetbank. Sök på Ängelholmshem som leverantör.

Autogiro 

Vid autogiro dras hyresbeloppet från ditt konto på förfallodagen. Tänk på att beloppet måste finnas på ditt konto dagen innan eftersom banken då gör kontroll på att pengarna finns på konto. Saknas del av beloppet görs ingen betalning och du måste själv betala in hyran. Kontakta oss för autogiromedgivande.

Bankgiro

Med vår hyresavi kan du betala på bank och postkontor. Du kan också använda giro. Använder du inte vår hyresavi utan av någon anledning väljer att skriva inbetalningskortet själv måste du ange namn, adress och lägenhetsnummer och då betala in på bankgiro 590-3950.

Sena betalningar

Betalar du inte din hyra i tid kommer vår samarbetspartner Collector att skicka ett inkassokrav till dig på den lagstadgade inkassoavgiften. Om hyran uteblir efter inkassokravet lämnas en ansökan om betalningsföreläggande och begäran om avhysning till Kronofogdemyndigheten. Återkommande sena betalningar kan leda till att ditt hyreskontrakt sägs upp. Kom ihåg att flera för sent inbetalda hyror kan vara skäl nog för uppsägning av ditt kontrakt även om skulden är betald. 

Observera att ingen påminnelse skickas ut vid obetalda fakturor.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem