TV och bredband

Bjärekrafts stadsnät finns indraget i samtliga av våra lägenheter. Du behöver ingen dator för att använda stadsnätet för tv-tittande och det är öppet och konkurrensneutralt, det innebär att du i en och samma anslutning kan välja mellan flera olika tjänster och leverantörer. 

Alla lägenheter har Bjäre Krafts basutbud för TV med 16 av de vanligaste kanalerna som ingår i hyran. Du som hyresgäst kan själv beställa olika TV-paket och tjänster som internet och telefoni efter intresse och behov. Besök Bjäre Kraft för mer information om utbudet.

Paraboler

Det är inte tillåtet att fästa paraboler eller annan teknisk utrustning på ett sätt som gör påverkan på Ängelholmshems fastigheter eller utgör fara för allmänhet eller omgivning. Om ni sätter upp en parabol ska minst halva parabolen sitta innanför balkongräcket.