Söndrebalj skola

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att riva den befintliga Söndrebalj skola samt på platsen uppföra en ny F-9 skola dimensionerad för 550 elever.

Preliminär byggstart under 2025. Skolan beräknas då vara klar under 2027.

Projektledare

Emmy Göransson
0431 - 43 60 41
emmy.goransson@angelholmslokaler.se