Össjö förskola

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att uppföra en ny förskola i Össjö åt Ängelholms kommun.

Den nya förskolan, Össjö förskola, är avsedd för 60 barn och kommer placeras på en bit mark mellan Össjö kyrkväg och Össjö byaväg. Marken tillhörde tidigare Össjö gård och möjliggör nu för byn att växa med en ny förskola. Det är en vacker plats mellan slätt och skog i en gemytlig och rofylld miljö – en otrolig plats för barn att utforskaoch utvecklas i.

Förskolan som byggs kommer ha gröna träfasader och plåttak som harmoniserar med omgivningen. Förskolan kommer också ha ett återbrukstema där vi på Ängelholmslokaler kommer återanvända en del material från fastigheter som står inför rivning. Vi gör det för att värna både om miljön men också resurser. Bland annat kommer fönsterbänkar, fönster, dörrpartier och handfat återbrukas från Kungshaga vårdboende i Ängelholm.

Förskolan ska vara klar att lämnas över till Ängelholms kommun under höstterminen 2025. Spadtag är planerat till slutet av augusti 2024.

Fasadskiss Össjö förskola, grönt trähus med mörk plåttak

Situationskarta Össjö förskola, ett hus sett uppifrån med en lekmiljö runt omkring huset

Projektledare

Markus Vintljunger
0431 - 43 60 84
markus.vintljunger@angelholmshem.se