I april 2023 påbörjade Ängelholmslokaler en tillbyggnation av tre nya klassrum på Össjö skola. Till sommarlovet 2023 startar även renoveringen av två befintliga klassrum med tillhörande kontor och korridor.

När allt är klart kommer låg- och mellanstadieskolan ha totalt sju hemvister, en per årskurs. Varje hemvist får då ett eget grupprum och möjlighet till mer flexibel möblering och fler pedagogiska väggytor.

Mellan huskropparna bildas ett atrium vilket skapar en bonusyta som kan användas för undervisning utan att man blir störd av andra elever, då inga hemvister har fönster mot denna innergård. Kanske kan man här göra undersökande experiment, ha lässtunder eller kreativt skapande.

I samband med utbyggnaden utrustas skolan med solceller och skolgården får en ny utformning vilket även det förväntas ge en ökad möjlighet till att bedriva undervisning utomhus.

Arbetet på Össjö skola förväntas ta ungefär ett år och inflyttning i de nya klasserna beräknas ske till höstterminen 2024.

BAB Bygg AB är anlitad som byggentreprenör till att utföra om- och tillbyggnationen som omfattar ca. 300 m² nybyggnad och 220 m² ombyggnad.

Projektledare 

Lars Karlsson
0431 - 43 60 42
lars.karlsson@angelholmshem.se