Uthyrningspolicy

Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Grundkrav

 • Du ska ha fyllt 18 år för att få en bostad
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att betala hyran för den sökta lägenheten och måste därför uppfylla ett inkomstkrav
 • Du får inte ha skuld enligt Ängelholmshems riktlinjer.
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Du eller din medsökande måste uppfylla eventuella särskilda krav för den sökta lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.


Inkomstkrav

Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Inkomsten ska gälla minst 12 månader framåt i tiden. Den disponibla inkomsten ska vara minst 2 gånger så stor som månadshyran.

Exempel:
Om hyran är 6 000 kr/månad ska din månadsinkomst efter skatt vara minst 12 000 kr/månad. Ska ni stå två på kontraktet är det de som vi utgår från.

Som inkomst räknas:

 • Lön från anställning
 • Inkomst från kapital
 • Pension
 • Ersättningar från försäkringar
 • Bidrag (t ex studiebidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, sjukbidrag, barnbidrag)
 • Arbetslöshetsersättning

De olika inkomstslagen ska kunna styrkas.
I det fall vi anser inkomsten som osäker kan säkerhet i form av borgen komma att krävas.

Undantag: Ersättningar som exempelvis försörjningsstöd och etableringsersättning godkänns i följande fall:

 • Om du är bor hos oss idag, söker en bostad med lägre eller likvärdig hyra än din nuvarande och har skött dina hyresinbetalningar.
 • Om du bor hos oss idag, söker en bostad med högre hyra än din nuvarande och har skött dina hyresinbetalningar och har ett godkännande från din handläggare på den högre hyran.


Riktlinjer

 • Du får inte ha registrerat skuldsaldo hos Kronofogden
 • Du får inte ha skulder till Ängelholmshem eller annan hyresvärd.


Särskilda krav

Oftast handlar våra särskilda krav om att du eller din medsökande måste uppnått en viss ålder, exempelvis 70 år för att kunna söka en lägenhet i något av våra seniorboende.  Det kan också vara att du exempelvis accepterar att ta ansvar för yttre skötsel i ditt område. Exakt vilka krav som finns framgår i beskrivningen av den aktuella lägenheten på hemsidan.

 

Köregler

Alla sökande registrerar sig via vår hemsida. Kötiden räknas från registreringsdatum, varje dag ger en poäng. Observera att dina köpoäng är personliga.

 • Du kan registrera dig i vår bostadskö från det du fyllt 16 år.
 • Alla lägenheter fördelas efter kötid oavsett anledning*
 • Du måste förnya din registrering minst var 6:e månad för att behålla dina köpoäng.
 • Vid utebliven förnyelseansökan avregistreras den sökande från bostadskön
 • Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.
 • När du fått en lägenhet raderas din registrering och dina köpoäng försvinner.
 • Ej kompletta ansökningar kan spärras för intresseanmälningar vilket meddelas vederbörande.

*Undantag: Enligt avtal med Ängelholms kommun bidrar Ängelholmshem med bostäder till stadens bostadssociala arbete. Ängelholmshem tar sitt ansvar att agera affärsmässigt enligt lagstiftning om allmännyttigt bostadsföretag (2010:897) och tilldelar därmed bostäder till kommunen som efter prövning kan komma att tillfalla den boende.