Grundskola Adolfsfält

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att uppföra en ny grundskola på Adolfsfält med 550 barn. Skolan kommer innefatta ett tillagningskök samt en idrottshall.

Skolan på Adolfsfält byggs som en totalentreprenad i partnering, där Ängelholmslokaler tillsammans med NCC ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Därefter övergår projektet i byggfas.

Skolan är tänkt att stå klar till höstterminen 2026.

 

Projektledare

Emmy Göransson
0431 - 43 60 41
emmy.goransson@angelholmslokaler.se