Förtätning

Person som gipsar en vägg

Ängelholmshem har en satsning på förtätning, dvs att uppföra nya lägenheter i kring-utrymmen vid befintliga fastigheter. Tidigare oanvända cykelförråd, vindar, mangelrum och torkrum görs då om till små lägenheter, som störst ca 35 kvm.

Under en tvåårsperiod kommer 60 lokaler göras om till lägenheter på en rad fastigheter i Ängelholm. Under 2023 kommer lokaler omvandlas på kvarteret Betan på Sockerbruksområdet, kvarteret Odalmannen på Heimdall, kvarteret Tusenskönan på Villan, och i Strövelstorp.

Projektledare

Lars Roos
0431 - 43 60 31
lars.roos@angelholmshem.se