Åsbytorps vårdboende

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att riva Åsbytorps vårdboende i Strövelstorp. Boendet som består av 39 lägenheter är slitet och uppfyller inte dagens krav. På platsen kommer ett nytt vårdboende uppföras, tänkt för 60 vårdplatser.

Vad händer just nu?
Rivning är klar och projektering för det nya vårdboendet pågår. Byggstart planeras till slutet av 2024. Vårdboendet beräknas klart till sommaren 2026.

Projektledare

Daniel Fredin
Telefon 0431 - 43 60 46
daniel.fredin@angelholmshem.se