Om oss

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ängelholms kommun. Med strax över 3 000 lägenheter runt om i Ängelholms kommun är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Ängelholm. 

Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov. Vi har vanliga lägenheter i olika storlekar och utföranden, radhus och trygghetsboenden. 

Mellan 2017-2021 planerar Ängelholmshem att färdigställa 370 nya bostäder. Bostäderna kommer att byggas i Ängelholm, Strövelstorp och Munka-Ljungby. 

Kort fakta      

Grundat: 1950
Ägare: Ängelholms kommun
Antal lägenheter: 3 100
Antal anställda: 82
Omsättning 2018: 250 mkr

 

Vår vision
Vi ska erbjuda ängelholmarna det bästa boendet.

Våra värdeord
Öppenhet, omtanke och handlingskraft

Vår affärsidé
Vi är ett modernt bostadsföretag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi erbjuder ett bra boende för alla och uppför nya bostäder för att medverka till en positiv utveckling för Ängelholms kommun.

Kraftsamling Ängelholm

Ängelholmshem ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ängelholms vision
om Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden i projektet Kraftsamling 2.0.