Upptäcker du skadeinsekter i din lägenhet ska du snarast kontakta Anticimex på 075-245 10 00 för att få hjälp. Ängelholmshems försäkring står för kostnaden av sanering av lägenhet, dock inte lösöre.

Av hygieniska skäl får du inte mata fåglar från balkong eller uteplats. Fåglarna förorenar på fönster och balkonger när de lockas till fastigheten. Maten kan också dra till sig råttor.

Vägglöss som sitter på en bit textil