Flytta ihop eller isär

Sambo

Som sammanboende med bådas namn på kontraktet delar ni på ansvaret för lägenheten.
Det innebär till exempel att ni båda ansvarar för att hela hyran blir betald. Ibland önskar hyresgäster som ska bli sambo, att även den inflyttade partnern ska stå med på hyreskontraktet men vi skriver inte till någon med hänvisning till sambo- och äktenskapslagen.

Separation

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andra parten kan då ha rätt att överta avtalet och få avtalet förlängt för egen del. Detta förutsätter att hen skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Uppsägning regleras i hyreslagen (Jordabalken 12 §8).

Vid separation är det inte Ängelholmshem som avgör eventuell tvist utan man vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Det finns reglerat i lagen vad som gäller vid separation mellan sambor eller makar, som huvudregel gäller att den sambo eller make/maka som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.