Trygghet och trivsel

Att bo i flerfamiljshus kräver att man tar hänsyn till sina grannar. Detta gäller såväl att se till att man inte stör, som att man ibland måste acceptera att man hör sina grannar. Blir du störd tycker vi alltid att det är bra om man börjar med att försöka prata med sin granne. Kanske har han eller hon inte förstått hur det t.ex. låter i din lägenhet. Du kan naturligtvis också kontakta din kvartersvärd för att ta denna diskussion om du av någon anledning inte vill göra det själv. Ibland försöker vi kalla berörda parter till ett möte för att reda ut vad som gäller.

Våga visa omtanke

Att visa omtanke om sina grannar och medmänniskor blir allt viktigare.

Ängelholmshem arbetar därför efter en metod där vi önskar att både hyresgäster och medarbetare vågar visa omtanke till varandra, och agerar vid oro för att någon far illa. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma ett barn som far illa, någon som är ensam eller en äldre person som klarar sin vardag sämre än tidigare.

Idén kommer från den ideella föreningen Huskurage som tagit fram en modell för hur man kan förebygga våld i nära relationer. Ängelholmshem väljer att blicka bredare och önskar att man är uppmärksam på om någon granne kan vara i behov av annan hjälp.

Med små egna insatser kan vi öka tryggheten för våra grannar och hyresgäster!

Detta kan du göra vid misstanke om pågående våld:

 • Knacka på! Du behöver inte stanna kvar om det inte känns okej, men det kan innebära att våldshandlingen bryts.
 • Hämta hjälp! Om det behövs, ta hjälp av andra grannar eller kontakta Ängelholmshem på 0431 -43 60 00 (dagtid) eller 0431 - 150 40 (kvällar och helger).
 • Ring Polisen! Vid akuta situationer, kontakta alltid Polisen på 112 först. Utsätt dig inte för fara om situationen är hotfull.

Är du orolig för att en granne far illa?

 • Fråga personen du misstänker far illa hur personen mår.
 • Tipsa personen om hjälp. Kontaktlista med telefonnummer till organisationer som kan stötta finns på informationstavlor och digitala tavlor på området.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten via kommunens hemsida eller ring 0431 - 870 00.

Kontaktlista
Hit kan du vända dig om du är i behov av hjälp (pdf)

 

Störning på kvällar och helger

Vi har en störningsjour som du når på telefon 0431-150 40. Då rycker väktare ut för att tala med dem som stör och dokumentera vad som pågår i huset. Om väktaren bedömer att utryckningen är en konstaterad störning kommer Ängelholmshem att debitera hyresgästen 995 kr i avgift. Du behöver inte vara orolig för att uppge ditt namn då detta inte förs vidare till någon annan än vaktbolaget och Ängelholmshem. Samtal till störningsjouren ska endast ske efter våra öppettider.

Om man stör sina grannar upprepade gånger utan bättring riskerar man uppsägning.

Enkla tips som gör dig till en god granne

 • Ska du ha en större fest? Tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå.
 • Tänk på att tv:ns och stereons ljud ska vara inställt på en lagom nivå och tänk på hur du placerar dina högtalare. 
 • Försök att undvika att slå igen hiss- och trappdörrar.
 • Lär barn och ungdomar i din familj att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum. Trapphusen är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och därför får de heller inte användas som uppställningsplats för cyklar och barnvagnar m.m.
 • Har du hund är det viktigt att du håller den kopplad inom bostadsområdet och att du plockar upp efter den. Lär hunden att vara tyst när den är ensam hemma.
 • Har du uteplats och vill grilla? Flytta ut grillen så långt som möjligt från huset så att du minimerar risken för att grilloset tränger in i dina grannars lägenheter.