Trygghet och trivsel

Att bo i flerfamiljshus kräver givetvis att man tar hänsyn till sina grannar. Detta gäller såväl att se till att man inte stör, som att man ibland måste acceptera att man hör sina grannar.

Det krävs att man försöker leva sig in i att man kan ha olika förutsättningar i livet och jämkas kring detta. Blir du störd tycker vi alltid att det är bra om man börjar med att försöka prata med sin granne. Kanske har han eller hon inte förstått hur det t.ex. låter i din lägenhet. Du kan naturligtvis också kontakta din Kvartersvärd för att ta denna diskussion om du av någon anledning inte vill göra det själv. Ibland försöker vi kalla berörda parter till ett möte för att reda ut vad som gäller.

Störning på kvällar och helger

Vi har en störningsjour via vaktbolag som du når på telefon 0431-15040. Då rycker väktare ut för att tala med dem som stör och dokumentera vad som pågår i huset. Om Securitas bedömer att utryckningen är en konstaterad störning kommer Ängelholmshem att debitera hyresgästen med 625 kr i avgift. Du behöver inte vara orolig för att uppge ditt namn då detta inte förs vidare till någon annan än Securitas och Ängelholmshem. Störande granne får inte veta vem som har anmält till vaktbolaget.
Samtal till störningsjouren skall endast ske efter våra öppettider.

Om man stör sina grannar upprepade gånger och inte vidtar rättelse vid tillsägning riskerar man att bli av med sitt kontrakt.

 

Några enkla tips som gör dig till en god granne:

  • Ska du ha en större fest? Tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå.
  • Tänk på att tv:ns och stereons ljud ska vara inställt på en lagom nivå och tänk på hur du placerar dina högtalare. 
  • Försök att undvika att slå igen hiss- och trappdörrar.
  • Lär barn och ungdomar i din familj att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum. Trapphusen är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och därför får de heller inte användas som uppställningsplats för cyklar och barnvagnar m.m.
  • Har du hund är det viktigt att du håller den kopplad inom bostadsområdet och att du plockar upp efter den. Lär hunden att vara tyst när den är ensam hemma.
  • Har du uteplats och vill grilla? Flytta ut grillen så långt som möjligt från huset så att du minimerar risken för att grilloset tränger in i dina grannars lägenheter. 

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem