Munka Ljungby skola

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att uppföra en grundskola i Munka Ljungby. Skolan ska tillgodose årskurs F-6 och dimensioneras för 588 elever.

Projektering pågår med beräknad inflytt höstterminen 2026. 

Projektledare

Daniel Fredin
0431 - 43 60 46
daniel.fredin@angelholmslokaler.se