Byggprojekt

Ängelholmslokaler äger, driver och förvaltar lokaler som nyttjas av Ängelholms kommuns
verksamhet. Enligt en underhållsplan renoverar vi löpande lokaler och bygger även nya
lokaler i samråd med Ängelholms kommun.

Detta är några av våra pågående nybyggnads- och ombyggnadsprojekt för Ängelholms
kommun.


Rektorn 3
Ny förskola på Nyhem
Byggnation pågår
Inflytt 2019

Läs mer om Rektorn 3

Villanskolan
Ny låg- och mellanstadieskola
Projektering pågår
Inflytt 2021

Läs mer om nya Villanskolan
 
 Koncepthus
40 lägenheter runt om i kommunen
Byggnation delvis påbörjad
Inflytt 2019 - 2020
Läs mer om koncepthusen
  Viktoriagården
Ombyggnation av tillagningskök
Ombyggnation pågår
Färdigställt april 2019
Läs mer om Viktoriagården

 

 Stadsbiblioteket
Ombyggnation
Projektering pågår

Nya Tegelgården
Ny förskola i centrum
Projektering pågår

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem