Flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på, både när det gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här får du information över sånt som är viktigt att komma ihåg.

Uppsägningstid

Enligt hyresavtalet är uppsägningstiden tre hela kalendermånader. Tänk på att även garageplats och extra förråd sägs upp till samma datum. Om du vill lämna lägenheten tidigare noterar vi detta som ett önskemål och försöker hjälpa till, men kan inte lämna några garantier. Det är den nya hyresgästen som avgör om de vill ta lägenheten tidigare eller inte.

När det är dags att flytta ska du lämna lägenheten senast första vardagen i månaden kl 12.00. Du lämnar alla dina nycklar till din kvartersvärd. 

Vad händer sen?

Detta händer efter det att du sagt upp lägenheten:

 

Vad händer med mina köpoäng om jag flyttar?

När du får en lägenhet hos Ängelholmshem nollas alltid dina köpoäng och du får registrera dig på vår webbplats för att börja samla köpoäng på nytt. Om du däremot flyttar till en annan fastighetsägare behåller du dina köpoäng, men precis som tidigare behöver du logga in var sjätte månad för att behålla dina köpoäng.

 

Visa din lägenhet

När du sagt upp din lägenhet lägger vi upp den som tillgänglig på vår hemsida i åtta dagar. Efter att publiceringstiden gått ut bjuder vi in de sökande med högst antal köpoäng på visning.
Du är skyldig att möjliggöra visning och besiktning av din lägenhet.

Kontakta vårt kundcenter vid frågor kring uppsägning på 0431 - 43 60 00.