Flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på, både när det gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här får du information över sånt som är viktigt att komma ihåg.

Uppsägningstid

Enligt hyresavtalet är uppsägningstiden tre hela kalendermånader. Tänk på att även garageplats och extra förråd sägs upp till samma datum. Om du vill lämna lägenheten tidigare noterar vi detta som ett önskemål och försöker hjälpa till, men kan inte lämna några garantier. Det är den nya hyresgästen som avgör om de vill ta lägenheten tidigare eller inte.

När det är dags att flytta ska du lämna lägenheten senast första vardagen i månaden kl 12.00. Du lämnar alla dina nycklar till din kvartersvärd. 

Vad händer sen?

Detta händer efter det att du sagt upp lägenheten:

  • Förbesiktning
  • Publicering hemsidan
  • Visning av lägenheten
  • Avtal ny hyresgäst
  • Städning och slutbesiktning


Vad händer med mina köpoäng om jag flyttar?

När du får en lägenhet hos Ängelholmshem nollas alltid dina köpoäng och du får registrera dig på vår webbplats för att börja samla köpoäng på nytt. Om du däremot flyttar till en annan fastighetsägare behåller du dina köpoäng, men precis som tidigare behöver du logga in var sjätte månad för att behålla dina köpoäng.

Visa din lägenhet

När du sagt upp din lägenhet lägger vi upp den som tillgänglig på vår hemsida i åtta dagar. Efter att publiceringstiden gått ut bjuder vi in de sökande med högst antal köpoäng på visning.
Du är skyldig att möjliggöra visning och besiktning av din lägenhet.

Kontakta vårt kundcenter vid frågor kring uppsägning på 0431 - 43 60 00.

Städning och besiktning

Vi gör alltid två besiktningar av lägenheten vid en flytt. Den första besiktningen föras för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan utflyttningen. Slutbesiktningen görs när du tömt och städat lägenheten.

Första besiktningen

När du sagt upp din lägenhet bokar du in en tid för att göra en första besiktning med din kvartersvärd. Detta ska du göra inom cirka 10 dagar från utsägningen.
Du kan antingen vara hemma eller hänga nyckel i tuben. Besiktningen görs för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in.
Efter första besiktningen får du ett protokoll hemskickat med de anmärkningar vi noterat. Det kan förekomma anmärkningar som ska åtgärdas eller betalas av dig som avflyttande hyresgäst. Dessa eventuella kostnader stryks om du som hyresgäst åtgärdar anmärkningen på ett fackmannamässigt sätt. En anmärkning kan, om båda parter är överens om det, tas över av inflyttande hyresgäst. Då behöver inte anmärkningen åtgärdas.

Slutbesiktning

När det är dags att flytta ut ska lägenheten vara tömd och flyttstädad och tillhörande förråd tömda och grovstädade. Nu gör vi en slutbesiktning med utgångspunkt från första besiktningen. Eventuella skador eller fel som inte kunnat upptäckas vid första besiktningen, på grund av exempelvis att möbler skymt, kan uppkomma vid slutbesiktningen och medföra ytterliggare anmärkningar och kostnader för dig som avflyttande hyresgäst.

Tänk på att hela lägenheten ska vara välstädad, alla dekaler och heltäckande mattor ska vara bortplockade samt att hål efter skruv ska vara lagade och ifyllda. Samtliga utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag mm skall finnas i lägenheten på besiktningsdagen, om inte annat är överenskommet. 

Städning

När det är dags att flytta ut ska lägenheten och eventuell balkong/uteplats vara flyttstädad och förråd grovstädade. Det är viktigt att du städar ordentligt. Skulle du få en anmärkning på städningen vid slutbesiktningen behöver du betala för att vi rättar till det.

Ta hjälp av vår flyttguide så blir flytten så smidig som möjligt