Källsortering

Sopor är inte bara skräp utan också en värdefull resurs. Mycket av vårt avfall går att återvinna. Det krävs mindre naturtillgångar och energi att framställa produkter från återvunnet material än att ta fram en helt ny produkt. Varje gång vi källsorterar gör vi ett aktivt bidrag. Diskmedelsflaskan blir till en ny diskborste, cornflakespaketet blir en skokartong och våra matrester blir biogas som bland annat driver stadens bussar.

Farligt avfall och el-avfall är särskilt viktigt att det inte hamnar i soppåsen! Sådant avfall kan påverka både hälsa och miljö om det inte hanteras på rätt sätt. 

Sortera dina sopor rätt!


Sorteringsguide

Har du en sopa som du inte vet hur du ska sortera? På NSR:s webbplats kan du skriv in avfallet i en sökruta och få information om hur den ska sorteras.

Textilåtervinning

Textil slängs allt för ofta i de vanliga soporna och förbränns istället för att återanvändas. Därför har vi textilinsamling på flera av våra områden. Det här kan du slänga i textilåtervinningen: Kläder, skor i par, väskor, gosedjur, hattar, accessoarer, kuddar, filtar, lakan, dukar, handdukar, tyger och garn, dun, mattor, sängöverkast, gardiner. Tänk på att lägga textilerna som du skänker i förslutna påsar. Blöta textilier kan lätt förstöra hela innehållet.

Vad händer med textilen som samlas in?

Vid sortering väljs användbara textilier ut för återanvändning och det som inte kan återanvändas får ett nytt liv i nya produkter, till exempel tvättlappar, textil komposit och stoppningsmaterial. En väldigt liten del går till förbränning. Kuddar, täcken och filter som är hela och rena skänks till Skånes Stadsmission.

Här finns din närmaste textilåtervinning

Vi har 19 insamlingsplatser för textil på våra områden fördelade mellan Ängelholm och Munka Ljungby.

Ängelholm

Axgatan 22 vid cykelställ
Grisslestigen 3 - 5 vid miljöhus
Gåshalsvägen 2 vid parkeringen, framför plank
Heimdallgatan 6 vid en carport
Heimdallgatan 9 vid miljöhus
Korpgränd 3 - 5 bakom miljöhus vid mattpiskan
Lantmannagatan 2 vid miljöhus
Planteringsvägen 11/13 bakom miljöhus
Planteringsvägen 42 inne i miljörummet
Sockerbruksgatan 11 vid miljöhus
Sven Brocks gata 12 vid miljöhus
Sven Brocks gata 8 vid miljöhus
Videhusv. 12 vid miljöhus
Västanvindsgatan 1 vid miljöhus på parkeringen
Åsbogatan 25 vid miljöhus
Åsbogatan 27 vid miljöhus


Munka Ljungby

Ahlefeldstgatan 10 vid miljörum
Ellenbergsvägen 8 i miljörum
Ljunggårdsleden 25 vid parkeringen
Ringgatan 2 vid miljöhus