Lägenhetsbyte

För att du ska få byta din lägenhet mot en annan hyreslägenhet behöver Ängelholmshem godkänna bytet. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att Ängelholmshem ska godkänna bytet. Vi godkänner bytet om dina skäl bedöms beaktansvärda, du har bott i nuvarande lägenhet i minst 1 år och inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Sedan den 1 oktober 2019 är det inte längre tillåtet att byta en hyreslägenhet mot en bostadsrätt eller villa.

Beaktansvärda skäl kan till exempel vara:

  • ändrade familjeförhållande
  • väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden

För att bytet ska godkännas behöver även den nya hyresgästen godtas.  Bland annat behöver personen klara av hyran och inte ha misskött tidigare boende. I Ängelholmshems uthyrningspolicy kan du läsa vilka kriterier som måste uppfyllas av den nya hyresgästen.

Lägenhetsbyte inom Ängelholmshem

Byte mellan hyresgäster inom beståndet ska först godkännas av Ängelholmshem. Därefter ska lägenhetsinnehavaren kontakta sin kvartersvärd för att besiktiga lägenheten. När besiktningen är godkänd och eventuella besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller betalda, bokas tid på uthyrningen för kontraktsskrivning.

Man får inte ta över någon annans anmärkningar eller skador. Om man fått lägenheten genom byte måste man bo där i minst ett år innan nytt byte kan ske.

Observera att vår handläggningstid är 3 månader och byten godkänns ej i redan aviserade perioder. Ansök därför i god tid.