Lägenhetsbyte

Som hyresgäst får du enligt hyreslagen ”överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad”. Man kan byta till en annan hyresvärd och/eller ort och även boendeform. Alla lägenhetsbyten ska godkännas av oss. Vi godkänner bytet om dina skäl bedöms beaktansvärda, du har bott i nuvarande lägenhet i minst 1 år och inga andra särskilda skäl talar mot bytet.

Beaktansvärda skäl kan till exempel vara:

  • ändrade familjeförhållande
  • väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden

För att bytet ska godkännas behöver även den nya hyresgästen godtas.  Bland annat behöver personen klara av hyran och inte ha misskött tidigare boende. I Ängelholmshems uthyrningspolicy kan du läsa vilka kriterier som måste uppfyllas av den nya hyresgästen.

Lägenhetsbyte inom Ängelholmshem

Byte mellan hyresgäster inom beståndet ska först godkännas av Ängelholmshem. Därefter ska lägenhetsinnehavaren kontakta sin kvartersvärd för att besiktiga lägenheten. När besiktningen är godkänd och eventuella besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller betalda, bokas tid på uthyrningen för kontraktsskrivning.

Man får inte ta över någon annans anmärkningar eller skador. Om man fått lägenheten genom byte måste man bo där i minst ett år innan nytt byte kan ske.

Observera att vår handläggningstid alltid är minst 1 månad och byten godkänns ej i redan aviserade perioder. Ansök därför i god tid.

Ansökan om lägenhetsbyte