Vår styrning

Vår styrelse

AB Ängelholmshem styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. 

Bengt Jansson (M)
Ordförande

Kristina Coloka (S)
Ledamot

Niklas Persson (KD)
1:e vice ordförande 

Bo Salomonsson (SD)
Ledamot

Lars Karlsson (S)
2:a vice ordförande

 

Styrelsesuppleanter
Göran Larsson (M)
Rasmus Korsvall (S)
Kerstin Lingebrant Vinka (L)
Tommy Jönsson (S)
Camilla Salomonsson (SD)

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns att hitta i Förtroendemannaregistret för Ängelholms kommun.

Årsredovisning 2022

Ta del av vår årsredovisning och läs om våra viktigaste händelser under 2022. 

 

Ägardirektiv

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Ängelholms kommun. Bolagsordning och ändamålen med bolagets verksamhet faställs av kommunfullmäktige i formen av ett ägardirektiv.