Vår styrning

Vår styrelse

AB Ängelholmshem styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. 

Bengt Jansson (M)
Ordförande

Rasmus Korsvall (S)
Ledamot

Niklas Persson (KD)
1:e vice ordförande 

Bo Salomonsson (SD)
Ledamot

Lars Karlsson (S)
2:a vice ordförande

 

Styrelsesuppleanter
Göran Larsson (M)
Inger Nyrell (S)
Kerstin Lingebrant Vinka (L)
Tommy Jönsson (S)
Camilla Salomonsson (SD)

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns att hitta i Förtroendemannaregistret för Ängelholms kommun.

Årsredovisning 2023

Ta del av vår årsredovisning och läs om våra viktigaste händelser under 2023.

 

Ägardirektiv

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Ängelholms kommun. Bolagsordning och ändamålen med bolagets verksamhet faställs av kommunfullmäktige i formen av ett ägardirektiv.