Överlåtelse

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att ni bott tillsammans i minst tre år och att lägenheten använts med gemensamt hushåll samt att den varit er enda stadigvarande bostad. Det betyder att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ditt hyreskontrakt. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver även själv klara av att betala hyran.
När ansökan är godkänd och den nya personen tar över kontraktet stryks hans eller hennes köpoäng.

Har du frågor eller vill överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan kontaktar du vårt Kundcenter på 0431- 43 60 00.

Observera att du inte automatiskt kan överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.