Trapphus och entréer

Precis som i alla gemensamhetsutrymmen så behöver vi alla ta hänsyn och respektera varandra i trapphuset. 

 

Gör så här så är alla glada och trygga

  • Undik brand - håll trapphus, loftgångar och entréer fria: Enligt svensk lag är det förbjudet att förvara brännbara föremål eller föremål som försvårar utrymning av trapphus. Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår behöver lätt ta sig fram. I trapphus är det förbjudet att förvara barnvagnar, rullstolar och cyklar.
  • Underlätta städning: Sådant som står i trapphusen är också i vägen för vår personal som städar och arbetar i trapphusen.
  • Cyklar: Parkera cyklar i cykelställ eller i cykelrum.
  • Släng ditt skräp: Släng soporna direkt, låt dem inte stå utanför dörren och vänta på dig. Vill du inte ha all post du får i brevlådan? Släng den i miljöhusen.
  • Rökning: Det är inte tillåtet att röka i trapphusen. Gå gärna en bit från entrén eftersom många ventilationer sitter just där.
  • Håll entrédörren stängd: De flesta av våra fastigheter är låsta dygnet runt. Se till att det inte ligger någon sten eller annat hinder i vägen så att dessa alltid går i lås efter dig. 

Om det ändå står saker i trapphuset

Vi kontrollerar kontinuerligt trapphus och källargångar. Saker som förvaras på otillåten plats tas om hand och slängs efter ett tag. Barnvagnar och rullatorer ska förvaras i barnvagnsrum eller på anvisad plats. I källare och på vind ska saker förvaras i förråd, allt annat slängs.