Lägenhetsunderhåll och tillval

Ängelholmshem arbetar utifrån vad som kallas Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Med detta menas att hyresgästen har möjlighet att, utifrån vårt sortiment, själv styra valet av till exempel tapet och golv. Varje lägenhet har en underhållsplan och finns för att kunna garantera standarden i våra lägenheter.

Kostnaden för lägenhetsunderhållet ingår i hyran och Ängelholmshem har förbundit sig att utföra vissa arbeten inom fastställda tidsperioder. Underhållet löper inom intervall av 12 år för tapet och 20 år för golv. Vitvaror, spis, toalett och handfat etc lagas eller byts ut när de går sönder.


Renovering

Vill du renovera utanför HLU tillkommer en kostnad om du vill att Ängelholmshem ska sköta arbetet. Kostnaden baseras på intervallet för planerat underhåll. Väljer du att tapetsera själv är du skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid en ev. flytt. Kontakta din kvartersvärd innan du påbörjar eget underhåll av din lägenhet. 


Tillval

Vi tillhandahåller olika tillval som du kan beställa av oss. Vilka kan du se i nedan dokument.
Tyvärr är alla tillval inte möjliga i alla lägenheter. Kontakta din kvartersvärd så får du information om vad som gäller för just din lägenhet.

Olika tillval:
Standardförbättringar

Beställning
Du gör din beställning på
Mina sidor

Kontakt
Har du frågor gällande lägenhetsunderhåll och tillval

Kontakta din kvartersvärd