Klockaregårdens förskola

Vi har fått i uppdrag att uppföra en ny förskola i Strövelstorp åt Ängelholms kommun.

Den nya förskolan, Klockaregårdens förskola, är avsedd för 80 barn (fördelat på fyra avdelningar). Byggnadens utformning liknar till stor del en av våra befintliga förskolor (Munkalyckans förskolan i Munka Ljungby) där verksamheten varit särskilt nöjda, men med uppgradering genom bl.a. vissa energismarta lösningar. Utöver lokaler för barnen kommer det även att finnas utrymmen för tillagningskök, personal, förråd och teknisk utrustning. Utemiljön är planerad med olika zoner utifrån fastighetens förutsättningar för att möta barnens behov, förutsättning och utveckling.

Förskolan ska vara klar att lämnas över till Ängelholms kommun under höstterminen 2025.

A-design arkitektkontor har tagit fram bygghandlingarna.

Markskiss Klockargårdens förskola

Markskiss Klockaregårdens förskola

Fasadskiss över förskolan i ett plan i vinkel med rödaktigt tegel
Fasadskiss Klockaregårdens förskola

Projektledare

Markus Vintljunger
0431 - 43 60 84
markus.vintljunger@angelholmshem.se