Nyproduktion

Solängens LSS

Ombyggnation
Vårdboende görs om till ett LSS-boende

Person som gipsar en vägg

Förtätningsprojekt

Ombyggnation
Outnyttjade utrymmen görs om till små lägenheter