Kungshaga vårdboende

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att renovera Kungshaga vårdboende på Rebbelberga i Ängelholm. Boendet som består av 72 boenderum är i behov av omfattande renovering. Boenderummen kommer totalrenoveras samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut.

Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. 

Köket renoverades 2018 och ska bevaras. Köket är placerat mer eller mindre i mitten av kvarteret och kommer efter ombyggnaden att ha blivit sammanlänkad med nya byggnader och uteplatser. Den nuvarande matsalen kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad. Matsalen ska vara öppen även för kringboende som vill komma och äta. Den ska också kunna användas till andra ändamål som föredrag eller utbildningar.

Även utemiljön är nyritad med olika planteringar, gångstigar och sittplatser.

Inflyttning är beräknad till våren 2025.

Projektledare

Lars Karlsson
Telefon 0431 - 43 60 42
lars.karlsson@angelholmshem.se