Andrahandsuthyrning

Om du inte själv ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, om det finns särskilda skäl, hyra ut din lägenhet i andra hand. Särskilda skäl kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort under en begränsad period eller provsamboende med partner i annan lägenhet. Detta ska bekräftas med intyg eller liknande. 

Ansök om andrahandsuthyrning

Du måste ansöka till Ängelholmshem om att få hyra ut din lägenhet i andrahand. Detta gör du genom att lämna in ansökan till oss i god tid. Ansökan ska gälla maximalt 1 år.

Regler för uthyrning i andra hand

För att vårt kösystem ska fungera på bästa sätt är det viktigt att våra lägenheter hyrs ut enligt de riktlinjer och regelverk som finns. Här har vi sammanfattat de viktigaste regler som gäller alla våra hyresgäster som funderar på att hyra ut i andra hand:

  • Ansök alltid om tillstånd att hyra ut i andra hand. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd är inte tillåtet.
  • Hyr aldrig ut en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal mellan dig som förstahandshyresgäst och din andrahandshyresgäst.
  • Enligt hyreslagen är det förbjudet att ta mer betalt i hyra av andrahandshyresgästen än den hyra du själv betalar. Om du som förstahandshyresgäst tar ut ett högre belopp kan du bli skyldig att betala tillbaka den extra inkomsten som du fått.
  • Som förstahandshyresgäst får du inte ta mer än 15 % extra betalt för en möblerad lägenhet samt ersättning för abonnemang. Vi beviljar aldrig någon kommersiell uthyrning, dvs det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via exempelvis Airbnb.
  • Att inte följa regler kring andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning av hyreskontrakt.