Parkering

På de flesta av våra områden kan du hyra parkeringsplats. På några områden har vi också garage och carportar att hyra ut.
Kontakta Kundcenter om du är intresserad av att hyra plats. I vissa fall är det tyvärr fullt, men då kan du ställa dig på kö för parkering.