Välkommen till Ängelholmslokaler

Två tonåringar som sitter och pratar

AB Ängelholmslokaler ägs av Ängelholms kommun och är Skånes största kommunala samhällsfastighetsbolag.

Medarbetarna (ca 45 st) förvaltar 230 000 m2 offentliga lokaler. Bolaget har en projektportfölj omfattande ca 50 000 m2 som skall produceras fram till 2026.

Vår målsättning är att vi med stort kundfokus ska utveckla hållbara fastigheter som stödjer kommunens verksamheter. Med en god dialog med kunden vågar vi tänka nytt och medverkar aktivt i hela lokalförsörjningsprocessen.

Följ oss på LinkedIn

Jobba hos oss

Vår styrning