Solängens LSS

Fastighet med entrédörr av glas

På fastigheten Läkaren 2 på södra sjukhusområdet avser Ängelholmshem omvandla ett tidigare vårdboende till ett LSS-boende med fyra avdelningar. Projektet omfattar om- samt tillbyggnation. 

Projektering pågår och förfrågningsunderlag förväntas under Q2 2023. 

Projektledare

Daniel Fredin
0431 - 43 60 46
daniel.fredin@angelholmshem.se