Solängens LSS

Fastighet med entrédörr av glas

Ängelholmshem har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att omvandla ett tidigare vårdboende på fastigheten Läkaren 2 på södra sjukhusområdet till ett LSS-korttidsboende. Boende ska ha fyra avdelningar varav en avdelning riktar sig till daglig verksamhet. Projektet omfattar om- samt tillbyggnation. 

Ombyggnationen pågår och beräknas vara klar under sommaren 2024. 

Projektledare

Daniel Fredin
0431 - 43 60 46
daniel.fredin@angelholmshem.se