Villanskolan

Projektering pågår för att kunna bygga nya Villanskolan. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny idrottshall med plats för 250 åskådare. 

I januari 2019 sätter byggandet igång och under de inledande sex månaderns kommer arbetet i huvudsak bestå av saniering av mark samt andra markarbeten.

När den nya skolan står färdig kommer verksamheten flytta in och därefter kommer den nuvarande skolan att rivas.

Nya Villanskolan kom­mer att miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad. Skolan beräknas vara klar 2021.

Projektledare
Stefan Andersson
Telefon 0431 - 43 60 41
stefan.andersson@angelholmshem.se

Översiktsvy - nya Villanskolan