Den nya toppmoderna låg- och mellanstadieskolan, Villanskolan stod klar i slutet av 2021. Den andra etappen i projektet består i att riva den gamla, intilliggande skolan och på ytan uppföra multiarena, fotbollsplan och friidrottsbana till den nya skolan samt uppföra nya skyddsrum ovan mark. Dessvärre försenades rivningen av en brand på södra sjukhusområdet i mars 2022, varpå den gamla Villanskolan fick agera evakueringsförskola.

Enligt nuvarande plan ska den gamla Villanskolan rivas under Q1 2024 och upphandling för projektet planeras publiceras under Q3 2023.

Skolan med tegelfasad

Projektledare

Nina Egeriis
0431 - 43 60 43
nina.egeriis@angelholmshem.se