Söndrebaljs LSS

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att uppföra två nya LSS-boende i Hjärnarp. Boendena ska totalt innefatta 12 brukarlägenheter. Ett första spadtag ägde rum i början av april 2023.

De två boendena binds samman med ett gemensamt teknikutrymme. I vardera LSS-boende, som byggs i två plan, kommer det finnas sex brukarlägenheter på ca 43 kvm där varje lägenhet får en egen uteplats alternativt egen balkong.

Dessutom kommer det finnas gemensamhetsutrymmen i form av kök, gemensamt vardagsrum/dagrum samt personalutrymme och jourrum för personal.

Totalt kommer byggnaderna bli ca 1500 kvm stora, där 226 solpaneler kommer täcka ungefär 800 kvm takyta. Därtill kommer utemiljön som kommer få olika indelningar och zoner för att promenera och uppehålla sig i.

LSS-boendet planeras stå klart till hösten 2024.

Projektledare

Nina Egeriis
Telefon 0431 - 43 60 43
nina.egeriis@angelholmshem.se