Karlsgården förskola

Inom kort påbörjar Ängelholmslokaler en ombyggnation av Karlsgårdens vårdboende. Vårdboendet som varit tomt sedan sommaren 2021 ska genomgå en total ombyggnation där fastigheten omvandlas till en förskola. Karlgårdens förskola kommer att bestå av fem avdelningar och få ett nytt tillagningskök samt en större och förskoleanpassad utemiljö.

För att kunna utöka utemiljön för barnen har Ängelholmslokaler arrenderat en skogsfastighet i anslutning till Karlsgården. Totalt kommer förskolan att få 4000 m² lekyta för barnen, där en särskild del nära fastigheten kommer vara anpassade för de mindre barnen.

Byggnadens yttre kommer få vissa mindre justeringar i form av anpassade entréer och en yta för utesov byggas till för att ge verksamheten större valbarhet. Ny el och ventilation kommer installeras, och förutom helt nya utskick kommer ljudabsorbenter monteras på väggar för att skapa en behaglig inomhusmiljö.

Till fastigheten kommer en bullermur uppföras för att begränsa ljud från bilvägen som angränsar till fastigheten på ett håll. Ett nytt miljöhus med sedumtak uppförs också för att ge verksamheten goda möjligheter till källsortering.

Arbetet på Karlsgården förväntas vara klart under det andra kvartalet 2024.

HA Bygg är anlitad som byggentreprenör till att utföra ombyggnationen som omfattar ca 900 m².

Projektledare

Nina Egeriis
Telefon 0431 - 43 60 43
nina.egeriis@angelholmshem.se