Vatten

Vi har tillgång till mycket vatten i Sverige. Men det betyder inte att rent vatten i kranen är en självklarhet.

Klimatets förändringar har redan gett sig till känna på flera håll och det ställer nya krav på både dig och våra vatten- och reningsverk.

För att behålla tillgången till rent vatten även i framtiden måste vi ta ett gemensamt ansvar och behandla det på ett klokt och sparsamt sätt. Det tjänar både du, miljön och plånboken på.

Detta kan du göra:
- Ta korta duschar och stäng av vattnet när du tvålar in dig (10 minuter = 120 liter)
- Spola inte mer än nödvändigt (8-12 liter)
- Kyl vatten i kylskåpet istället för att spola fram kallt vatten
- Stäng vattnet när du borstar tänderna eller diskar (1 min = 6 liter)
- Samla regnvatten till utomhusblommorna
- Tvätta full maskin (1 tvätt = 50 liter)

Anmäl alltid en droppande kran eller rinnande toalett direkt!

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem