Ägardirektiv

Utdrag ur ägardirektivet i sammanfattning
Enligt ägardirektivet ansvarar Ängelholmshem för att:

  • främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter
  • anpassa nyproduktionen utifrån marknadens efterfrågan och behov
  • erbjuda en variation av bostäder
  • erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande
  • utveckla Ängelholms kommundelar i samverkan med andra aktörer
  • utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget
  • agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media
  • ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av kommunens attraktivitet

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i huvudsak av Ängelholms kommun.

Bolagsordning och ändamålen med bolagets verksamhet faställs av kommunfullmäktige. I enlighet med kommunal- lagen utser även kommunfullmäktige styrelseledamöter och faställer ägardirektiv.