Teknik och förvaltning

Förvaltning

Tommy Hedman
Fastighetschef Ängelholmslokaler
Telefon 0431 43 60 05
tommy.hedman@angelholmslokaler.se

Bengt-Åke Uggla
Förvaltare specialfastigheter
Telefon 0431 43 60 54
bengt-ake.uggla@angelholmslokaler.se

Jonna Cronberg
Förvaltare, Ängelholmslokaler
Telefon 0431 43 60 85
jonna.cronberg@angelholmslokaler.se

Margareta Rönnkvist
Projekt- och förvaltningssamordnare
Telefon 0431 43 60 88
margareta.ronnkvist@angelholmslokaler.se

 
Anna-Carin Skoglund
Fastighetschef Ängelholmshem
Telefon 0431 43 60 45
anna-carin.skoglund@angelholmshem.se


Jonas Lenander
Förvaltare, Ängelholmslokaler
Telefon 0431 43 60 63
jonas.lenander@angelholmslokaler.se

Mattias Bäckström
Förvaltare, Ängelholmslokaler
Telefon 0431 43 60 91
mattias.backstrom@angelholmslokaler.se

Marie Hoff
Förvaltare Ängelholmshem
Telefon 0431 43 60 06
marie.hoff@angelholmshem.se

 

Teknik

Anders Bengtsson
Drifttekniker och miljösamordnare
Telefon 0431 43 60 51
anders.bengtsson@angelholmslokaler.se

Claes Gjertz
Installationssamordnare
Telefon 0431 43 60 84
Claes.Gjertz@angelholmslokaler.se

Magnus Arvidsson
Drifttekniker
Telefon 0431 43 60 90
magnus.arvidsson@angelholmslokaler.se

 
Jonas Hellberg
Drifttekniker
Telefon 0431 43 60 10
jonas.hellberg@angelholmshem.se

Linus Persson
Drifttekniker
Telefon 0431 43 60 67
linus.persson@angelholmslokaler.se