Styrelse

AB Ängelholmshems och AB Ängelholmslokalers styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Arne Jönsson (S)
Ordförande


Daniel Jönsson (M)
Förste vice ordförande


Carl-Axel Andersson (-)
Andre vice ordförande

 


Emma Yngvesson (S)
Ledamot


Carl-Gustaf Gudmundsson (C)
Ledamot
 

 

Styrelsesuppleanter
Pia Radil (S)
Freddy Jönsson (EP)
Benjamin Kullenberg (FP)
Christina Hanstål (M)
Bertil Andersson (KD)