Städning och besiktning

Vi gör alltid två besiktningar av lägenheten vid en flytt. Den första besiktningen föras för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan utflyttningen. Slutbesiktningen görs när du tömt och städat lägenheten.

Första besiktningen

När du sagt upp din lägenhet bokar du in en tid för att göra en första besiktning med din kvartersvärd. Detta ska du göra inom cirka 10 dagar från utsägningen.
Du kan antingen vara hemma eller hänga nyckel i tuben. Besiktningen görs för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in.
Efter första besiktningen får du ett protokoll hemskickat med de anmärkningar vi noterat. Det kan förekomma anmärkningar som ska åtgärdas eller betalas av dig som avflyttande hyresgäst. Dessa eventuella kostnader stryks om du som hyresgäst åtgärdar anmärkningen på ett fackmannamässigt sätt. En anmärkning kan, om båda parter är överens om det, tas över av inflyttande hyresgäst. Då behöver inte anmärkningen åtgärdas.

Slutbesiktning

När det är dags att flytta ut ska lägenheten vara tömd och flyttstädad och tillhörande förråd tömda och grovstädade. Nu gör vi en slutbesiktning med utgångspunkt från första besiktningen. Eventuella skador eller fel som inte kunnat upptäckas vid första besiktningen, på grund av exempelvis att möbler skymt, kan uppkomma vid slutbesiktningen och medföra ytterliggare anmärkningar och kostnader för dig som avflyttande hyresgäst.

Tänk på att hela lägenheten ska vara välstädad, alla dekaler och heltäckande mattor ska vara bortplockade samt att hål efter skruv ska vara lagade och ifyllda. Samtliga utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag mm skall finnas i lägenheten på besiktningsdagen, om inte annat är överenskommet. 

Städning

När det är dags att flytta ut ska lägenheten och eventuell balkong/uteplats vara flyttstädad och förråd grovstädade. Det är viktigt att du städar ordentligt. Skulle du få en anmärkning på städningen vid slutbesiktningen behöver du betala för att vi rättar till det.

Vi har sammanställt flyttråd som också har en checklista som kan vara till hjälp när du ska flyttstäda.

Checklista för din flyttstädning