Felanmäl eller skapa ärende

Vi finns här när ni behöver oss. Via Mina Sidor loggar in för att göra oss uppmärksamma på att ni behöver vår hjälp. 

I ärendehanteringssystemet väljer ni en av tre ärendeformer beroende på vilken typ av hjälp ni behöver:

1. Felanmälan

Felanmälan ska användas vid fastighetsrelaterade problem i lokalerna, till exempel problem med värme, luft eller ljud. Det kan också vara problem med elen, vatten eller avlopp. 

2. Verksamhetsservice

Verksamhetsservice är avrop på förköpta vaktmästartimmar. Hör med din närmsta chef om ni har förköpta timmar att använda.

3. Beställningsorder

Beställningsorder är avrop på ej förköpta verksamhetsvaktmästartimmar för verksamheten.
Här måste beställaren alltid ange sina kontaktuppgifter samt referensnummer då kostnaden debiteras verksamheten.


Vad är en FE/KS-beställning?

Det är bra att känna till att det även finns så kallade FE/KS-beställningar. FE/KS står för fastighetsenheten/
kommunstyrelsen och denna beställningstyp används vid:

• ändringar av fastighet och teknisk utrustning
kopplad till fastigheten
• ombyggnation
• nyproduktion
• större uppdrag utanför gränsdragningslistan

En FE/KS-beställning ska göras skriftligen och godkännas av huvuduppdragschef. För att göra en FE/KS beställning vänder ni er därför alltid först till er ledning för att förankra beställningen. Er huvuduppdragsledning tar sedan beslut om beställning ska utföras eller ej. Därefter skickas beställningen till oss på Ängelholmslokaler via kommunens fastighetsstrateg.

Kontakta oss

Dagtid är våra vaktmästare din främsta kontaktperson. 

Skulle du behöva akut hjälp utanför kontorstid så ringer du jouren på 0431- 836 36.

Vårt kundcenter hjälper dig gärna. Du når dem på 0431 -
43 60 00 eller info@angelholmslokaler.se