Värme

Elementen i lägenheten värmer upp rummen vid behov, så att det alltid är minst 20-21°C under dagen om du har fönstren stängda. Elementen är fyllda med vatten som cirkulerar i hela husets värmesystem. När elementet avger värme till rummet svalnar vattnet gradvis av. Det är därför elementet är varmt upptill, där varmvattnet kommer in, och svalare nertill, där vattnet returneras till värmekällan.  Det är alltså meningen att hela elementet inte är lika varmt överallt. Ju kallare utomhustemperatur desto varmare överdel på elementet för att kunna skapa rätt temperatur i rummet. Ett vattenburet element är inte brandfarligt.

Termostaten på sidan av elementet känner av rummets temperatur och stänger av och på elementet automatiskt för att hålla en jämn inomhustemperatur och spara energi när det är varmt nog. Fullt uppskruvad är den inställd att stängas av när temperaturen i rummet överstiger 21°C. Vill du ha en svalare temperatur, t ex i sovrummet, går det att vrida ner termostaten till en lägre siffra.

Om det tillförs ”gratisvärme” från t ex solen, många tända ljus och lampor eller att många personer vistas i rummet, stänger termostaten automatiskt av tillförseln av varmvatten  i elementet eftersom det ändå är tillräckligt varmt. Så fort temperaturen i rummet sjunker öppnas ventilen automatisk och varmvattnet strömmar till. Därför händer det att alla element i samma rum inte alltid är lika varma.

Även under den varma årstiden anpassar sig termostaten efter utomhustemperaturen. Framförallt under vår och höst kan den växla kraftigt, särskilt mellan dag och natt.

Klok användning av vår totala energiförbrukning minskar också på våra gemensamma utsläpp av koldioxid. Stäng därför av elementen när du vädrar, så att termostaten inte början jobba för högtryck i onödan. Här finns mycket energi att spara, som i sin tur gynnar vår gemensamma miljö och kostnad. Kostnaden för att värma upp lägenheten är en stor del av hyran.

Termostaten måste ges möjlighet att känna av rumstemperaturen. Möbler, gardiner, elementskydd eller annat som placeras nära elementet kan stänga in värmen och lura termostaten. Det kan i sin tur innebära att rummet blir kallare.

Kontakta din kvartersvärd om du har frågor kring din värme.

 
Ladda ner vår informationsbroschyr Värmen i din lägenhet

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem