Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy för Ängelholmshem

Syfte
Syftet med att anta en uthyrningspolicy för företaget är att säkerställa ett för hyresgäster och omvärld klart regelverk vad som skall vara uppfyllt för att erhålla lägenhet hos bolaget.

Lägenhetssökandes åtaganden
Sökande förbinder sig att var sjätte månad förnya sin ansökan. I det fall förnyelse ej sker inom sex månader, tas sökande ur kön. I dessa fall måste ny ansökan registeras. Kötid gäller från det datum den nya ansökan inkom.
Från 160215 gäller förnyelse av ansökan i 6 månader.

Grundkrav på bostadssökande
För att erhålla en lägenhet hos AB Ängelholmshem krävs följande: Sökande skall ha en stadig inkomst som bedöms tillräckligt för att kunna klara av hyresnivån. Exempel; är hyran 6000 kr/månad skall din årsinkomst minst vara 6 000 kr x12 mån x 2 dvs 144 000 kr (netto) ca 206 000 kr (brutto). 1. Denna inkomst kan bestå av följande: - lön - arbetslöshetsersättning - ålderspension - sjukpension - studiemedel - försörjningsstöd 2. Sökande skall ha goda referenser från tidigare boende eller i vart fall inte ha gjort sig känd som störande hyresgäst 3. Sökande skall ej ha betalningsanmärkningar av allvarlig grad.


För det fall en sökande saknar stadigvarande inkomst enligt ovan eller har allvarliga betalningsanmärkningar kan godtagbar säkerhet komma att krävas, i form av borgensman eller annan garanti för att hyran kan betalas.

Köregler
Då man registrerar sig som sökande hos Ängelholmshem placeras man i kö. Varje dag ger en poäng. Alla uppsagda lägenheter publiceras på vår hemsida. Uppsagda lägenheter finns publicerade i 10 dagar. Under denna tid kan alla registrerade anmäla intresse för lägenheten. När lägenheten varit publicerad  stängs den och erbjudande att titta på lägenheten går till de intresserade som har flest dagar i kö och i övrigt uppfyller våra krav.


Sökande har därefter att tacka ja eller nej till erbjudandet. Vid uteblivet svar spärras sökande från att anmäla intresse i tre månader. Om sökande inom tre månader tackar nej till tre lägenheter som man anmält intresse för spärras han/hon på liknande sätt.

Övrigt
Om sökande tidigare åsamkat AB Ängelholmshem ekonomisk eller annan skada, till exempel genom skadegörelse eller försumlighet anvisas ingen lägenhet förrän sökande till fullo ersatt AB Ängelholmshem för skadan.

 


 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem