Uppsägning av lägenhet/parkering

Om du ska flytta ska du säga upp din lägenhet skriftligt. Uppsägningstiden är alltid tre hela månader, även vid interna omflyttningar. Om du vill lämna din lägenhet tidigare kan du framföra detta som ett önskemål. Vi lämnar inga garantier men framför din önskan till nästa hyresgäst som bestämmer från vilket datum han eller hon vill ha lägenheten.

Efter du sagt upp din lägenhet skall du så snart som möjligt boka en förbesiktning med din kvartersvärd. Då får du reda på om det finns något onormalt slitage i lägenheten som du riskerar att få betala för eller åtgärda själv.

Därefter publicerar vi lägenheten på vår hemsida i ca tio dagar och nya hyresgäster kan anmäla sitt intresse. Efter denna tid är det dags att visa lägenheten för intresserade, visningstillfällen skall bokas med din kvartersvärd. Du har en skyldighet att hålla din lägenhet tillgänglig för visning.

Då det är dags att flytta ska du vara noga med flyttstädningen. Bristande städning är det vanligaste skälet till varför vi skickar faktura efter en flytt.

Du får lämna en nyckel till nästa hyresgäst, resten skall du lämna till bovärden senast kl 12.00 första vardagen efter att din uppsägningstid gått ut.

Parkering och garage är kopplat till din lägenhet och löper ut samtidigt. Vill du säga upp parkering eller garage under tiden du fortfarande hyr lägenhet är det tre hela månaders uppsägningstid.

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem