Trygghet och trivsel

Att bo i flerfamiljshus kräver givetvis att man tar hänsyn till sina grannar. Detta gäller såväl att se till att man inte stör, som att man ibland måste acceptera att man hör sina grannar.

Det krävs att man försöker leva sig in i att man kan ha olika förutsättningar i livet och jämkas kring detta. Blir du störd tycker vi alltid att det är bra om man börjar med att försöka prata med sin granne. Kanske har han eller hon inte förstått hur det t.ex. låter i din lägenhet.

Du kan naturligtvis också kontakta din Kvartersvärd för att ta denna diskussion om du av någon anledning inte vill göra det själv. Ibland försöker vi kalla berörda parter till ett möte för att reda ut vad som gäller.

Vi har en störningsjour via vaktbolag som du når på telefon 0431-15040. Då rycker väktare ut för att tala med dem som stör och dokumentera vad som pågår i huset. Om Securitas bedömer att utryckningen är en konstaterad störning kommer Ängelholmshem att debitera hyresgästen med 625 kr i avgift.
Samtal till störningsjouren skall endast ske efter våra öppettider.

Du behöver inte vara orolig för att uppge ditt namn då detta inte förs vidare till någon annan än Securitas och Ängelholmshem. Störande granne får inte veta vem som har anmält till vaktbolaget.

Om man stör sina grannar upprepade gånger och inte vidtar rättelse vid tillsägning riskerar man att bli av med sitt kontrakt.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem