Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9271 (88%) varav aktiva*7161
Interna (boende) 1321 (12%) varav aktiva*1163
Totalt 10592 varav aktiva*8324

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem