Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 10236 (88%) varav aktiva*7899
Interna (boende) 1383 (12%) varav aktiva*1185
Totalt 11619 varav aktiva*9084

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.