Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 14011 (90%) varav aktiva*8418
Interna (boende) 1584 (10%) varav aktiva*1325
Totalt 15595 varav aktiva*9743

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.