Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 11375 (89%) varav aktiva*8620
Interna (boende) 1452 (11%) varav aktiva*1219
Totalt 12827 varav aktiva*9839

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.