Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 10161 (88%) varav aktiva*7791
Interna (boende) 1392 (12%) varav aktiva*1187
Totalt 11553 varav aktiva*8978

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.