Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9537 (88%) varav aktiva*7075
Interna (boende) 1356 (12%) varav aktiva*1137
Totalt 10893 varav aktiva*8212

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.