Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9250 (88%) varav aktiva*7149
Interna (boende) 1318 (12%) varav aktiva*1161
Totalt 10568 varav aktiva*8310

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem