Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 12552 (89%) varav aktiva*10286
Interna (boende) 1511 (11%) varav aktiva*1309
Totalt 14063 varav aktiva*11595

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.