Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9446 (88%) varav aktiva*7193
Interna (boende) 1347 (12%) varav aktiva*1161
Totalt 10793 varav aktiva*8354

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.