Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9909 (88%) varav aktiva*6824
Interna (boende) 1375 (12%) varav aktiva*1143
Totalt 11284 varav aktiva*7967

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.