Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 13095 (90%) varav aktiva*9514
Interna (boende) 1512 (10%) varav aktiva*1296
Totalt 14607 varav aktiva*10810

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.