Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9417 (88%) varav aktiva*7123
Interna (boende) 1321 (12%) varav aktiva*1159
Totalt 10738 varav aktiva*8282

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem