Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 10052 (88%) varav aktiva*7642
Interna (boende) 1368 (12%) varav aktiva*1179
Totalt 11420 varav aktiva*8821

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.