Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 10645 (88%) varav aktiva*7162
Interna (boende) 1417 (12%) varav aktiva*1167
Totalt 12062 varav aktiva*8329

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.