VD har ordet

Ängelholm är populärt att bo och verka i och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Under 2018 var uthyrningsgraden för Ängelholmshems lägenheter nära 100%. Vid årsskiftet 2018/2019 var 10 600 personer registrerade i bostadskön. Hyresnivån som nyproducerade lägenheter för med sig innebär dock att efterfrågan på dessa bostäder är något mer begränsad. När kommunen växer befolknings-
mässigt krävs fler lokaler för kommunal verksamhet. Ängelholmslokaler har under året haft samtliga lokaler uthyrda till Ängelholms kommun.

Nya bostäder och lokaler
Under de kommande åren beräknas Ängelholms kommun ha en väsentlig befolkningstillväxt. För att möjliggöra detta krävs nya bostäder och lokaler avsedda för kommunal verksamhet. Under 2018 har Ängelholmshem färdigställt 36 bostäder på området Solskiftet i Munka Ljungby och påbörjat 270 bostäder och två LSS-boenden i kvarteret Nya Saftstationen i Ängelholm. Ängelholmslokaler har under året bland annat arbetat med att uppföra en ny förskola på Akkas gränd i Ängelholm samt 40 stycken enrumsbostäder i koncepthuset Perstorp 1. Utöver det har projektering av nya Villanskolan, renovering av stadsbiblioteket, två nya förskolor samt ett nytt kök med tillhörande matsal på Strövelstorps skola pågått.

Vi tar hand om våra fastigheter
Utöver att uppföra nya bostäder och lokaler har bolagen fortsatt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter i hög takt. Målsättningen är att kunna erbjuda marknaden och kommuninvånarna attraktiva och väl underhållna fastigheter. Utöver underhållsinsatser har Ängelholmshem satsat på optofiberutbyggnad och under 2018 uppnåddes målet att 100 % av bostäderna ska vara anslutna till optofibernätet.

Benth Jensen
VD