VD har ordet

Ängelholm är fortsatt populärt att bo och verka i. Det attraktiva läget, goda kommunikationer samt regionens positiva utveckling bidrar till en fortsatt mycket stor efterfrågan på hyreslägenheter. Under 2017 var uthyrningsgraden för Ängelholmshems lägenheter i stort sett 100 %. Vid årsskiftet 2017/2018 var 9 000 personer registrerade i bostadskön. När kommunen växer befolkningsmässigt krävs fler lokaler för kommunal verksamhet. Ängelholmslokaler har under året haft samtliga lokaler uthyrda till Ängelholms kommun.

Befolkningstillväxt är en viktig faktor för att ett samhälle ska utvecklas positivt. Under de kommande 10 åren beräknas Ängelholms kommuns befolkning att öka med över 500 människor per år. För att möjliggöra detta krävs ett stort antal nya bostäder och lokaler avsedda för kommunal verksamhet. Under det gångna året har exempelvis byggnation av Solskiftet etapp 3 pågått samt att Klockargården etapp 2 har färdigställts, projekten innehåller 36 respektive 24 lägenheter. Utöver att Ängelholmshem producerat nya bostäder har Ängelholmslokaler i stort sett färdigställt nya Nyhemsskolan. Det pågår också förberedelser för att fortsätta bygga nya bostäder och lokaler.

Utöver att uppföra nya bostäder och lokaler har bolagen fortsatt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter i hög takt. Målsättningen är att kunna erbjuda marknaden och kommuninvånarna attraktiva och väl underhållna fastigheter. Ängelholmshem har under många år genomfört stora underhållsåtgärder inom bostadsbeståndet.

Benth Jensen
VD

   

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem