Värmen i din lägenhetElementen i lägenheten värmer upp rummen vid behov, så att det alltid
är minst 20-21°C under dagen om du har fönstren stängda. Elementen
är fyllda med vatten som cirkulerar i hela husets värmesystem. När elementet avger värme till rummet svalnar vattnet gradvis av. Det är därför elementet är varmt upptill, där varmvattnet kommer in, och svalare nertill, där vattnet returneras till värmekällan.  Det är alltså meningen att hela elementet inte är lika varmt överallt. Ju kallare utomhustemperatur desto varmare överdel på elementet för att kunna skapa rätt temperatur i rummet.

Termostaten på sidan av elementet känner av rummets temperatur och
stänger av och på elementet automatiskt för att hålla en jämn inomhustemperatur och spara energi när det är varmt nog. Fullt uppskruvad är den inställd att stängas av när temperaturen i rummet överstiger 21°C.

Läs mer
Läs mer under fliken För hyresgäster  eller ladda ner vår informationsbroschyr Värmen i din lägenhet 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem