Ombyggnation

 

Ängelholmshem planerar att genomföra stambyte med köks- och badrumsombyggnad i kvarteret Odalmannen 1, Heimdallgatan 1, 3, 5 A-B. Ombyggnationen beräknas starta i slutet av 2017.

Övriga åtgärder vi planerar att genomföra i samband med stambytesprojektet är utemiljö, trapphus, källare, tvättstugor och ventilation.

Vi vill även väva in trygghets- och säkerhetsåtgärder i projektet.  Exempel på sådana åtgärder är förbättrad belysning i källare och tvättstugor. Tryggare utemiljö med förbättrad belysning. Vi ser även över möjligheten att erbjuda passagesystem, bokningssystem till tvättstugor och gallerförråd i källaren.

Projektledare
Anna-Karin Rietz
Telefon 0431 - 43 60 58
anna-karin.rietz@angelholmshem.se