Hemförsäkring

Alla som bor hos Ängelholmshem ska ha en hemförsäkring. En hemförsäkring är viktig för att du som hyresgäst inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel inträffar en brand eller allvarlig vattenskada i din lägenhet eller hos någon av dina grannar.

Några av de viktigaste skälen till varför du ska ha en hemförsäkring:
Egendomsskydd – Du får ersättning om dina saker skadas eller förstörs genom till exempel stöld eller brand
Reseskydd – Hemförsäkringens reseskydd innebär att du är skyddad även då du åker på semester.
Ansvarsskydd – Försäkringen betalar det skadestånd som du gör dig skyldig till om du råkar skada en annan person eller hans/hennes saker.
Rättsskydd – Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist.
Överfallsskydd – Försäkringen gäller om du som privatperson exempelvis blivit utsatt för misshandel. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem